Kiedy warto kupić ubezpieczenie na życie

Polacy niechętnie się ubezpieczają, przy czym ich niechęć dotyczy zarówno ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i ubezpieczenia na życie. O ile jednak OC musi posiadać każdy kierowca, poruszający się po polskich drogach, to ubezpieczenie na życie traktowane jest z dużą dozą niechęci, choć także i w tym zakresie sporo się zmieniło.

Kiedy ubezpieczenie na życie jest konieczne
Każdy kredytobiorca, który spłaca kredyt hipoteczny, musi dodatkowo wykupić polisę na życie lub ubezpieczyć się w ramach grupowej polisy, oferowanej przez bank wszystkim kredytobiorcom. W tym przypadku ubezpieczenie na życie jest jednym z zabezpieczeń kredytu i działa w przypadku, gdy kredytobiorca umrze. Wówczas to ubezpieczyciel spłaca bankowi kredyt wraz z odsetkami, zwalniając z obowiązku spłaty kredytu rodzinę ubezpieczonego.

Coraz częściej mówi się także o tym, że wykupienie ubezpieczenia na życie, zwłaszcza w przypadku osób uprawiających ryzykowne dyscypliny sportu czy wykonujących ryzykowne zawody, jest myśleniem o przyszłości najbliższych. Taka jest bowiem konstrukcja polisy na życie, która w przypadku śmierci ubezpieczonego przekazuje kwotę ubezpieczenia osobom uposażonym. Warto pamiętać, że ubezpieczony zawierając umowę ubezpieczenia na życie może wskazać osoby upoważnione, przy czym może to być więcej niż jedna osoba. Wówczas każda z nich będzie miała prawo do takiej części wypłacanego świadczenia, jaką wskazał ubezpieczony. Jeśli natomiast nie wskazał on procentowego udziału, wówczas każdy z uposażonych otrzymuje świadczenie proporcjonalnie do liczby osób uposażonych. Przy braku uposażonych świadczenie podlega dziedziczeniu na ogólnych zasadach dotyczących spadków.

Ubezpieczyciele podkreślają, że świadczenie wypłacane uposażonym nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym, nie jest również opodatkowane jak inne świadczenia pieniężne, gdy są dziedziczone. Świadczenie wypłacane na wypadek śmierci jest również zabezpieczone przed zajęciami komorniczymi.

Część ubezpieczonych woli jednak podpisanie umowy na życie z dożyciem, co zapewnia im wypłatę świadczenia w określonej w umie wysokości w przypadku dożycia do wieku wskazanego w umowie ubezpieczenia.

Redakcja
Latest posts by Redakcja (see all)

Autor

Redakcja

Bardzo dziękuję za przeczytanie mojego artykułu ;)

Dodaj komentarz